پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست اصلی سایت

  شهردار آبسرد

  نام: سيد محمد

  نام خانوادگی:رفيعي طباطبايي                       
  مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري

              


   سوابق اجرایی:

  سال 81 وارد شهرداري باقرشهر شده است و تا سال 92 در حوزه هاي مختلف از قبيل مسئول فضاي سبز،امور مالي،مديريت بحران،دفتر شهردار و..... به خدمت پرداخته و در سال94- 1392بعنوان مسئول حراست فرمانداري شهرستان دماوند مشغول فعاليت بوده است و در حال حاضر از تاريخ 94/9/14 بعنوان شهردار آبسرد منتصب گشته است.


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0