پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست اصلی سایت

  نخستين دايره‌المعارف جامع مديريت شهري و روستايي كشور رونمائی شد

  در آئین اختتامیه یکصدمین سال تاسیس شهرداریها در کشور از نخستین دائره المعارف جامع مدیریت شهری و روستائی کشور که از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تهیه شد،رونمائی شد.

   به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، مهندس عزیز دولتخواه معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دراین آئین طی سخنانی گزارشی از نحوه تهیه این دائره المعارف برای حاضران در این جلسه بیان کرد.

   دولتخواه در ابتدای این گزارش اظهار داشت: مديريت هاي جامع شهري و روستايي چنان ابعاد متنوع يافته اند كه كاربرد آنها بدون بهره گيري از آموزش هاي بنيادين با پشتوانه هاي پژوهشي ، ناممكن مي نمايد يا نمي تواند به اندازه كافي مفيد و پايدار باشد . در اين راستا مقايسه تطبيقي بين شهر ها و روستا هاي موفق  با شهر ها و روستا هاي ناموفق حاكي است كه در دنياي معاصر ، اداره امور شهر ها و روستا ها نه با اتكا بر بينش و روش سنتي مبتني بر ذهنيت هاي غير علمي ( تجربي)  مفيد است و نه با اتكاي صرف بر بكار گيري آموخته هاي نظري و غير مشاركت طلبانه ؟ به اين ترتيب آموزش هدفمند و موثر و متناسب براي مديران و كارشناسان ارشد شهري و روستايي (آموزشهاي كاربردي) پيش شرط بهبود مديريت شهري و روستايي به شمار مي آيد .

   وی افزود: به همين جهت در موضوع پژوهش هاي شهري  و روستايي مانند تدوين دائره المعارف مديريت شهري و روستايي نيز دو هدف پشتيباني و تغذيه فكري تصميم سازان و تصميم گيران شهري و روستايي و انطباق با روشها و شرايط روز مورد نظر بوده است ، بدين جهت در رابطه اي تكميلي و متقابل مي تواند باعث ارتقاي كيفيت و اثر بخشي برنامه هاي آموزشي گرديده و در عين حال  محصول مشترك آموزش و پژوهش مي تواند تغيير و بهبود عملي در نگرش فكري و رفتاري مديران شهري و روستايي در هنگام مواجهه با مسائل ايجاد نمايد.

   معاون برنامهریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور سپس در زمینه نقش دانشنامه مديريت شهري و روستايي گفت: امروزه  نقش بنيادين  دانشنامه هاي آموزشي مختلف در توسعه سياسي، فرهنگي و اجتماعي بويژه مديريتي بر كسي پوشيده نيست و مي توان گفت كه كليد توسعه يافتگي هر سيستم حكومتي بر پايه استفاده از منابع معتبرآموزشي آن نظام سياسي قرار دارد. در واقع مي توان گفت اين دانشنامه ها در برگيرنده يافته هاي علمي و تجربي هستند كه در حوزه هاي مختلف تحقيقي و آموزشي به كمك پژوهشگران شهري و روستايي مي آيند بدين منظور مي توان گفت دانشنامه مديريت شهري و روستايي به عنوان ابزاري مستند و علمي ، راهشگاي بسياري از ابهامات و سوالات  پژوهشگران شهري وروستايي بوده و در جهت تعميق استفاده از ادبيات گفتاري مشترك بين مديران و كارشناسان مديريتهاي شهري و روستايي موثر واقع خواهد شد  .

   وی در ادامه با بیان اینکه خلاء وجود چنين دانشنامه اي براي استفاده مديران و كارشناسان شهري و روستايي از سالها پيش احساس مي شد ،گفت : براساس يافته هاي فوق سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با استفاده از توان علمي اساتيد بنياد دانشنامه بزرگ فارسي اقدام به  تهيه دائره المعارف مديريت شهري و روستايي نمود .

   دولتخواه سپس هدف از تهيه دايره المعارف مديريت شهري و روستايي را فراهم نمودن  مجموعه‌اي مرجع و تخصصي ذکر کرد كه تمامي اطلاعات و داده‌هاي مستند، استاندارد و علمي مرتبط با مفاهيم مديريت منابع انساني، اقتصادي و اجتماعي شهري و روستايي را در خود جاي داده و در سطح كلان به تعريف و تبيين روابط اقتصادي – حقوقي واجتماعي نهادهاي دست‌اندركار مديريت هاي شهر و روستا با يكديگر و با شهروندان مي‌پردازد.

  وی سپس به اهداف ملي حاصل از تهيه این  دانشنامه پرداخت و با بیان اینکه  تاكنون در كشور ما و كشورهاي منطقه چنين دايره المعارفي تهيه نشده و اين دانشنامه اولين توليد دانش نامه اي در زمينه مديريت شهري و روستايي است گفت: این دانشنامه دارای شاخصهاي برجسته ملي است و دانش نامه اي است علمي و كاربردي و بومی زیراتمام مقالات آن براساس نيازهاي مديريت بومي شهري و روستايي تهيه شده است.

  مهندس دولتخواه همچنین گفت: این دانشنامه زمينه ترويج علمي مديريت شهري و روستايي را در كنار توسعه فرهنگ شهروندي در كشور فراهم و به همين جهت پيش بيني مي گردد از كشورهاي خاورميانه بويژه همسايگان پيشنهادهاي متعددي براي ترجمه اين دانش نامه به زبان هاي عربي و ... دريافت گردد.

  معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین در زمینه زمان و نيروي تخصصي که این دائره المعارف را تهیه کرده ، اظهار داشت: اين اثر كه حاوي بيش از 350 مقاله بسيار ارزشمند مي باشد در زمينه هاي مختلف علوم حوزه هاي تخصصي مديريت شهري و روستايي است و توسط بيش از سيصدو پنجاه استاد دانشگاه با مراتب علمي استادياري تا استاد كامل تهيه و براي تأليف هر كدام از مقالات آن حداقل 20 ساعت وقت مفيد علمي صرف شده و در  مجموع بيش از هفت هزار نفر- ساعت زمان برده است، اين اثر در نوع خود در كشور اولين بوده و از نظر محتواي علمي و كاربردي بي نظير مي باشد.

  وی درادامه اطلاع‌رساني سازمان يافته در زمينه مديريت شهري و روستايي منابع انساني، اقتصادي، حقوقي، جغرافيايي، سياسي و ساير زمينه‌هاي مرتبط را هدف کلی تهیه این دائره المعارف برشمرد .

   مهندس دولتخواه همچنین معرفي مديريت شهري و روستايي به عنوان يكي از شاخه‌هاي علوم در حال حاضر ، معرفي تاريخچه و سير تحولات مديريت شهري و روستايي در ايران و جهان ، معرفي مباني و مفاهيم زيربنايي و نظريات در امور مديريت شهري و روستايي ،ارائه مباني حقوقي و قانوني مديريت شهري و روستايي ، اشاره به ابعاد فني و عمراني مديريت شهر و روستا ،اشاره به ابعاد جغرافياي سياسي مديريت شهر و روستا، اشاره به ابعاد حمل و نقل شهري و روستايي، تعريف مفاهيم منابع انساني و اجتماعي و نقش اين منابع در رشد و توسعه شهر و روستا را از اهداف جزئی تهیه این دائره المعارف برشمرد.

   معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خاتمه سخنانش ابراز امیدواری نمود که با رونمايي از اين دانش نامه و عرضه آن به تمامي علاقه مندان علوم كاربردي مديريت شهري و روستايي در سال نوآوری و شکوفائی بتوانيم، قدمي هرچند كوچك در راستاي شكوفايي  علمي – كاربردي  مديريت شهري و روستايي برداشته باشيم.  

   

  http://sh-sedehlenjan.ir/Design/Themes/SilverSkin5-3/RTL/bot_beg.png

  http://sh-sedehlenjan.ir/Design/Themes/SilverSkin5-3/RTL/bot_mid.png

  http://sh-sedehlenjan.ir/Design/Themes/SilverSkin5-3/RTL/bot_end.png

   

  http://sh-sedehlenjan.ir/Design/Themes/SilverSkin5-3/RTL/mod_end.png


  http://sh-sedehlenjan.ir/Design/Themes/SilverSkin5-3/RTL/mod_beg.png


  ضرورت دايره المعارف مديريت شهري و روستايي

  همانطوريكه از نام پژوهش مستفاد مي گردد و به معني كنكاش  و جستجو است كه درزبان انگليسي تحت كلمه «search » يا تحقيق از آن نام برده مي شود در اينجا سعي مي نماييم موضوع پژوهش در شهرهاي امروز را كه يكي از اقدامات ماندگار سازمان شهرداريها  و دهياريهاي كشور طي سالهاي اخير يعني طراحي و تدوين دايره المعارف مديريت شهري و روستايي است اختصاص دهيم اين دانشنامه با بيش از 900 صفحه مطلب علمي پيرامون 350 موضوع مرتبط به مباحث مختلف تخصصي مديريت هاي مختلف شهري و روستايي مي باشد همانطوريكه مي دانيد در جهان امروز شهرها و روستاها در زندگي بشري ابعاد گسترده و پيچيده اي يافته اند ، از يكسو به جهت روح خاص كالبدي جلوه هزاران سال تلاش و تكاپوي انسان در ابعاد فرهنگي ، هنري ، معماري ، اقتصادي و اجتماعي بوده و با موجوديت خود به عنوان تنظيم كننده روابط عيني اجتماعي شهروندان و اثر گذار بر زمينه هاي فكري و رفتاري آنان ، داراي نقش متفاوتي نسبت به گذشته هستند، از سوي ديگر در دهه هاي اخير با رشد فن آوريهاي جديد شيوه زندگي شهري به نظام غالب زيستي جهان تبديل شده اند و به عبارت ديگر فعاليت هاي معيشتي و اقتصادي بصورتي روز افزون خصلتي شهري بخود گرفته اند.

  بر همين اساس مديريت هاي جامع شهري و روستايي چنان ابعاد متنوع يافته اند كه كاربرد آنها بدون بهره گيري از آموزش هاي بنيادين با پشتوانه هاي پژوهشي ، ناممكن مي نمايد يا نمي تواند به اندازه كافي مفيد و پايدار باشد . در اين راستا مقايسه تطبيقي بين شهر ها و روستا هاي موفق  با شهر ها و روستا هاي ناموفق حاكي است كه در دنياي معاصر ، اداره امور شهر ها و روستا ها نه با اتكا بر بينش و روش سنتي مبتني بر ذهنيت هاي غير علمي ( تجربي)  مفيد است و نه با اتكاي صرف بر بكار گيري آموخته هاي نظري و غير مشاركت طلبانه ؟ به اين ترتيب آموزش هدفمند و موثر و متناسب براي مديران و كارشناسان ارشد شهري و روستايي (آموزشهاي كاربردي) پيش شرط بهبود مديريت شهري و روستايي به شمار مي آيد. به همين جهت در موضوع پژوهش هاي شهري  و روستايي مانند تدوين دائره المعارف مديريت شهري و روستايي نيز دو هدف پشتيباني و تغذيه فكري تصميم سازان و تصميم گيران شهري و روستايي و انطباق با روشها و شرايط روز مورد نظر بوده است ، بدين جهت در رابطه اي تكميلي و متقابل مي تواند باعث ارتقاي كيفيت و اثر بخشي برنامه هاي آموزشي گرديده و در عين حال  محصول مشترك آموزش و پژوهش مي تواند تغيير و بهبود عملي در نگرش فكري و رفتاري مديران شهري و روستايي در هنگام مواجهه با مسائل ايجاد نمايد.

  تعريف دانشنامه:

  دانشنامه‌ كه‌ معادل‌ فارسى‌ دائرة المعارف‌ عربى‌ است‌، به‌ مجموعه‌اي‌ اطلاق‌ مى‌شود كه‌ اطلاعاتى‌ جامع‌ و در عين‌ حال‌ فشرده‌ دربارة دانسته‌ها و يافته‌هاي‌ بشر در اختيار خوانندگان‌ مى‌گذارد. گردآوري‌ِ چنين‌ مجموعه‌هايى‌ سابقه‌اي‌ بيش‌ از دو هزار سال‌ دارد و غالباً ثمرة كوششهاي‌ فردي‌ بوده‌ مي باشد.

  تعريف دانشنامه مديريت شهري و روستايي:

  دانشنامه مديريت شهري و روستايي با نقش ابزاري در حوزه هاي مختلف علمي و كاربردي به كمك پژوهشگران و مديران شهري و روستايي مي آيد و به عنوان ابزاري مستند و علمي راهگشاي ابهامات اين پژوهشگران و مديران خواهد بود.

  نقش دانشنامه مديريت شهري و روستايي:

  امروزه  نقش بنيادين  دانشنامه هاي آموزشي مختلف در توسعه سياسي، فرهنگي و اجتماعي بويژه مديريتي بر كسي پوشيده نيست و مي توان گفت كه كليد توسعه يافتگي هر نظام سياسي بر پايه استفاده از منابع معتبرآموزشي آن نظام قرار دارد. يكي از منابع مورد نظر در رشد و توسعه ، توسعه منابع انساني است كه در اين راستا دانشنامه هاي مختلف فرهنگي، علمي، كاربردي، تاريخي و ...  نقش بارزي دارند بويژه اينكه شهرها و روستاها محل زيست بشري مي باشند و از اولويت هاي هر مديريت شهري و روستايي شناسايي و باز تعريف واژگان مورد نياز تعاملات بشري شهروندان است بدين جهت و در زمينه توسعه منابع انساني مديريتي شهري  و روستايي تأليف دانشنامه مديريت شهري و روستايي نقش برجسته اي مي يابد و در همين راستا مي توان گفت اين دانشنامه در برگيرنده يافته هاي علمي و تجربي است كه در حوزه هاي مختلف تحقيقي و آموزشي به كمك پژوهشگران شهري و روستايي مي آيد بدين منظور مي توان گفت دانشنامه مديريت شهري و روستايي به عنوان ابزاري مستند و علمي ، راهشگاي بسياري از ابهامات و سوالات  پژوهشگران شهري وروستايي بوده و در جهت تعميق استفاده از ادبيات گفتاري مشترك بين مديران و كارشناسان مديريتهاي شهري و روستايي موثر واقع خواهد شد  . براين اساس خلاء وجود چنين دانشنامه اي براي استفاده مديران و كارشناسان شهري و روستايي از سالها پيش احساس مي شد . كه با شروع به كار مديريت جديد در سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از جمله اولين اقدامات تلاش جهت تهيه و تدوين و تأليف اين اثر بزرگ بود. كه با لطف الهي پس از حدود 20 ماه تلاش مداوم در تاريخ 13/2/87  تأليف اثر نهايي و تحويل دفتر آموزش و مطالعات كابردي سازمان گرديد.

  ضرورت  دائره المعارف مديريت شهري و روستايي  :

  براساس يافته هاي فوق سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با استفاده از توان علمي اساتيد بنياد دانشنامه بزرگ فارسي اقدام به  تهيه دائره المعارف مديريت شهري و روستايي نمود .

  ناگفته نماند هدف از تهيه دايره المعارف مديريت شهري و روستايي فراهم نمودن  مجموعه‌اي مرجع و تخصصي است  كه تمامي اطلاعات و داده‌هاي مستند، استاندارد و علمي مرتبط با مفاهيم مديريت منابع انساني، اقتصادي و اجتماعي شهري و روستايي را در خود جاي داده و در سطح كلان به تعريف و تبيين روابط اقتصادي – حقوقي واجتماعي نهادهاي دست‌اندركار مديريت هاي شهر و روستا با يكديگر و با شهروندان مي‌پردازد.

  اهداف ملي حاصل از تهيه دانشنامه:

  تاكنون در كشور ما و كشورهاي منطقه چنين دايره المعارفي تهيه نشده و اين دانشنامه اولين توليد دانش نامه اي در زمينه مديريت شهري و روستايي است كه داراي شاخصهاي برجسته ملي ذيل مي باشد:

  -         دانش نامه اي است علمي و كاربردي ؛

  -         بومي است و تمام مقالات آن براساس نيازهاي مديريت بومي شهري و روستايي تهيه شده است؛

  -      زمينه ترويج علمي مديريت شهري و روستايي را در كنار توسعه فرهنگ شهروندي در كشور فراهم و به همين جهت پيش بيني مي گردد از كشورهاي خاورميانه بويژه همسايگان پيشنهادهاي متعددي براي ترجمه اين دانش نامه به زبان هاي عربي و ... دريافت گردد.

  زمان و نيروي تخصصي جهت تهيه دائره المعارف :

  اين اثر حاوي بيش از 350 مقاله بسيار ارزشمند در زمينه هاي مختلف علوم حوزه هاي تخصصي مديريت شهري و روستايي بوده و توسط بيش از پنجاه استاد دانشگاه با مراتب علمي استادياري تا استاد كامل تهيه و براي تأليف هر كدام از مقالات آن حداقل 25 ساعت وقت مفيد علمي صرف شده و در مجموع بيش از 8750 نفر- ساعت زمان برده است.  

  اهداف:

  اساسا" هدف تدوين دايره المعارفها، ارتقاي سطح آگاهيها و بهبود كيفي و كمي دانش اجتماعي است و لذا مي‌توان اهداف تدوين دايره المعارف مديريت شهري و روستايي را بدين گونه درنظر داشت:

  الف) هدف كلي:

  اطلاع‌رساني سازمان يافته در زمينه مديريت شهري و روستايي منابع انساني، اقتصادي، حقوقي، جغرافيايي، سياسي و ساير زمينه‌هاي مرتبط

  ب) اهداف جزئي:

  معرفي مديريت شهري و روستايي به عنوان يكي از شاخه‌هاي علوم در حال حاضر

  معرفي تاريخچه و سير  تحولات مديريت شهري و روستايي در ايران و جهان

  معرفي مباني و مفاهيم زيربنايي و نظريات در امور مديريت شهري و روستايي

  ارائه مباني حقوقي و قانوني مديريت شهري و روستايي

  اشاره به ابعاد فني و عمراني مديريت شهر و روستا

  اشاره به ابعاد جغرافياي سياسي مديريت شهر و روستا

  اشاره به ابعاد حمل و نقل شهري و روستايي

  تعريف مفاهيم منابع انساني و اجتماعي و نقش اين منابع در رشد و توسعه شهر و روستا

  بحمد الله تأليف اين اثر ماندگار كه در سال جاري تكميل و نهايي گرديده و در مراسم اختتاميه گراميداشت يكصدمين سال تأسيس شهرداريها در كشور در تاريخ 5/4/87 در اصفهان با حضور جمع كثيري از مديران ارشد نظام و صاحب نظران علم مديريت شهري و تعدادي از مديران شهري و روستايي رونمايي گرديده و جهت چاپ و تكثير در اختيار انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور قرار گرفت اميدوار هستيم (در سال شكوفايي و نوآوري)با رونمايي از اين دانش نامه و عرضه آن به تمامي علاقه مندان علوم كاربردي مديريت شهري و روستايي بتوانيم، قدمي هرچند كوچك در راستاي شكوفايي  علمي – كاربردي  مديريت شهري و روستايي برداشته باشيم.  لذا از كليه مديران شهري و روستايي  و متخصصين  و علاقمندان به مباحث علمي و كاربردي مديريت شهري و روستايي بويژه اساتيد و دانشجويان عزيز گرايشهاي مختلف مديريت شهري و روستايي دعوت مي گردد با مراجعه به انتشارات سازمان اقدام به تهيه اين اثر ماندگار بنمايند .

   

   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0