Friday, April 23, 2021
  • time : 13:38:30
  • Date : Tue Apr 06, 2021
  • news code : 3615
برگزاری ملاقات عموم در محوطه باز

دیدار مردمی با شهردار آبسرد در سه شنبه های ملاقات عموم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری آبسرد،در سه شنبه های مخصوص ملاقات شهردار با عموم مردم برگزار شد.

لازم به توضیح است با توجه به شروع موج چهارم کرونا این ملاقات در فضای باز انجام شد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.9.0
    V5.7.9.0