Friday, April 23, 2021
  • time : 13:57:43
  • Date : Tue Apr 06, 2021
  • news code : 3617
با شروع موج چهارم كرونا تست pcr از تمامی پرسنل انجام شد.

<p>با شروع موج چهارم کرونا تست pcr از تمامی پرسنل انجام شد.</p> <p>به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اّبسرد؛ با توجه به شروع موج چهارم کوید 19 بیا دستور شهردار آبسرد و با همکاری مرکز بهداشت شهید محسنی آبسرد از تمامی پرسنل تست کرونا انجام شد.</p>

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.9.0
    V5.7.9.0