Friday, April 23, 2021
  • time : 12:38:1
  • Date : Wed Apr 07, 2021
  • news code : 3618
بازدید میدانی شهردار آبسرد از سطح شهر

شهردار آبسرداز سطح شهر و پروژه های عمرانی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری آبسرد،کاظم شریف آهی از سطح شهر و پروژه های عمرانی مسکوت مانده بازدید کرد.

شهردار آبسرد دراین بازدید بر کیفیت و دقت در نظافت و تمیزی معابر و جوی ها تاکید کرد و گفت: تمرکز پاکبانان فقط بر روی معابر اصلی نباشد بلکه تمامی معابر اعم از اصلی و فرعی و کوچه ها و جوی ها باید بصورت مرتب نظافت شوند.

در ادامه این بازدید پروژه های عمرانی مسکوت مانده از جمله پروژه تجاری محوطه فرهنگیرا،محل اقامت موقت بوستان غدیر،فازهای نمیه کاره مانده پارک غدیر و ...مورد بررسی قرار گرفت و دراین راستا دستورهای لازم صادر شد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.9.0
    V5.7.9.0